Gå tilbake opp

Vilkår og betingelser

For Outdoor Norway AS

Ved å bestille eller delta på en tur, utleie eller kurs og eventuelle relaterte produkter eller tjenester ("Turen") hos Outdoor Norway AS ("Arrangøren"), et selskap registrert under organisasjonsnummer 916.974.051, samtykker du ("du") til disse Vilkårene ("Vilkårene"). Din bestillingskontrakt kan være med Outdoor Norway AS eller det autoriserte reisebyrået, reisedesigneren, OTA, grossisten eller salgsagenten ("Salgsagenten") til Arrangøren, som angitt på fakturaen din. Turen din vil imidlertid bli gjennomført av Arrangøren.

Ved å bestille en tur bekrefter du at du har lest, forstått og godtar å være bundet av disse vilkårene. Hvis du bestiller på vegne av andre deltakere, garanterer du at du har fullmakt til å godta og akseptere disse vilkårene på vegne av de andre deltakerne i reisefølget ditt.

1. KONTRAKTSINNGÅELSE

Ved muntlig registrering (dvs. på vårt utsalgssted) eller skriftlig registrering (dvs. bestillingen fra kunden på nett) som Outdoor Norway AS eller en av deres salgsagenter kan gjennomføre, foreligger det en bindende avtale mellom kunden og arrangøren. Gjennom bestillingen anerkjenner kunden de generelle forretningsvilkårene som en del av kontrakten mellom seg og arrangøren Outdoor Norway AS.

Din bestilling er offisielt bekreftet når du mottar en skriftlig bekreftelse fra arrangøren eller din salgsagent etter at du har innbetalt depositumet. Vennligst les gjennom bekreftelsen grundig, og hvis du finner unøyaktigheter eller mangler, må du straks varsle arrangøren eller den autoriserte agenten. Sørg for at de oppgitte navnene stemmer nøyaktig overens med den relevante dokumentasjonen.

2. Avtalens formål

Arrangøren påtar seg ansvaret for å levere den forespurte tjenesten slik den er beskrevet i annonsene og/eller i bestillingsbekreftelsen. Utvidelse av tjenesten kan vurderes i samråd med arrangøren. Eventuelle ekstra kostnader bæres av kunden.

Outdoor Norway AS forbeholder seg retten til å endre eller avlyse arrangementer på grunn av værforhold. Vårt team av profesjonelle guider gjør værvurderinger for å garantere kundenes og de ansattes sikkerhet først.
Outdoor Norway AS forbeholder seg retten til å avlyse eller flytte en tur dersom ønsket antall deltakere ikke er oppfylt før avreise.

3. Priser på turer

De effektive prisene for de tilbudte aktivitetene fremgår av de til enhver tid gjeldende annonser fra arrangøren. Prisene er oppgitt per person i norske kroner. Det tas forbehold om prisendringer.

4. Betalingsbetingelser

De bestilte aktivitetene skal betales før reisen påbegynnes på følgende måte:
For nettbestillinger godtar vi følgende typer betalinger: Visa, Mastercard, Amex, Maestro, JCB, Union Pay, Dinners, Discover, Google Pay og Apple Pay.

For grupper på 10 personer eller flere kan vi sende en faktura sammen med forhåndsavtalen, og betalingen forfaller innen ti dager. Fyll ut forespørselsskjemaet som du finner på den spesifikke produktsiden du ønsker, og informer oss om fakturaen.

For private avganger, turer som kan tilpasses, eller arrangementer med forhåndsavtale, sender vi en betalingslenke via Stripe eller faktura med forhåndsavtale, og betalingen forfaller innen 10 dager.

For selskaper basert i Norge kan vi sende elektronisk faktura (EHF). Reservasjonen vil først bli bekreftet etter at et depositum på 100 % er innbetalt til Outdoor Norway AS sin konto.
Ved ikke rettidig betaling forbeholder arrangøren seg retten til å avvise aktiviteten eller trekke seg fra kontrakten. Avbestillingskostnadene som følger av dette vil bli belastet kunden i henhold til punkt 5. Dette er basert på antall påmeldte deltakere på tidspunktet for tilbaketrekning fra kontrakten eller nektelse av tjenester.

5. Avbestilling eller kontraktsendring fra kundens side

Avbestilling eller kontraktsendring av kunden eller tilknyttet selskap

Avbestilling av kontrakter må skje skriftlig. Avbestillinger er kun gyldige etter å ha rådført seg med arrangøren og fått deres samtykke. Et av de mottatte dokumentene (kvittering, faktura, bekreftelse eller billetter) må legges ved og returneres på dette tidspunktet via e-post.

Ved avbestilling vil følgende prosentandel av arrangementskostnadene bli belastet avtaleparten:

FOR LEIE, KOMBINASJONER, HALVDAGS- OG HELDAGSTURER

Avbestilling 10 dager eller mer før avtalt startdato for aktiviteten: Du får automatisk refundert hele aktivitetsprisen.
Avbestilling mellom 4 og 9 dager før avtalt startdato for aktiviteten: Du har rett til 50 % refusjon
Avbestillinger 4 dager eller senere før avtalt startdato for aktiviteten regnes som avbestillinger i siste øyeblikk: Ingen refusjon vil være mulig.

FOR ENKELTPERSONER OG GRUPPER PÅ 9 DELTAKEREELLER FÆRRE:

- Avbestilling 10 dager eller mer før avtalt startdato for aktiviteten: Du får automatisk refundert hele aktivitetsprisen.

- Avbestilling mellom 4 og 9 dager før avtalt startdato for aktiviteten: Du har rett til 50 % refusjon

- Avbestilling 4 dager eller senere, før avtalt startdato for aktiviteten, regnes som avbestilling i siste øyeblikk: Ingen refusjon vil være mulig.

FOR GRUPPER PÅ 10 ELLER FLERE DELTAKERE:

Hvis en gruppereservasjon avbestilles delvis, det vil si med en reduksjon i antall deltakere som er mindre enn 30 % av det totale antallet bestilte deltakere, påløper det et gebyr tilsvarende en prosentandel av arrangementskostnadene per person, som beskrevet nedenfor:

- 3 til 9 dager før aktiviteten: 20 %.

- 2 dager eller mindre før aktiviteten: 100

En reduksjon på mer enn 30 % av deltakerne vil bli behandlet som en full avbestilling.

Hvis turen gjennomføres i samarbeid med en tredjepartsleverandør (f.eks. tog, hotell), gjelder avbestillingsvilkårene som er spesifisert av den respektive leverandøren. Disse potensielle kostnadene kan bli inkludert som en ekstra kostnad på regningen.

FOR FLERDAGSTURER

FOR ENKELTPERSONER ELLER GRUPPER
- Avbestilling minst 60 dager eller mer før avtalt startdato for aktiviteten. Du får automatisk refundert hele aktivitetsprisen.
- Avbestilling mellom 59 og 45 dager før avtalt startdato for aktiviteten. Du har rett til å få refundert totalt 75 % av den totale bestillingsverdien.
- Avbestilling mellom 44 og 30 dager før avtalt startdato for aktiviteten. Du har rett til å få refundert totalt 50 % av den totale bestillingsverdien.
- Avbestilling etter 30 dager før avtalt startdato for aktiviteten. Ingen refusjon vil være mulig, minus kredittkortgebyr.

6.Avbestilling eller endring av kontrakt fra arrangørens side

Det kreves et minimumsantall deltakere for bestemte programmer. Arrangøren forbeholder seg retten til å trekke seg fra kontrakten, også på kort varsel. Hvis det ikke er mulig å oppfylle kontrakten på et annet tidspunkt, eller hvis kunden ikke kan delta i de alternative tjenestene som tilbys, vil eventuelle innbetalte aktiviteter bli refundert med fradrag for kortgebyrer.

Ytterligere erstatningskrav er ikke mulig. Arrangøren forbeholder seg retten til å avlyse programmet på kort varsel dersom deltakerne ved sin oppførsel, unnlatelser eller andre handlinger som ikke er i samsvar med norsk lov, fører til at oppfyllelsen av en avtale settes i fare eller umuliggjøres. I dette tilfellet gjelder reguleringen av avbestillingskostnadene i henhold til punkt 5.

Dersom et program eller deler av et program ikke kan gjennomføres på grunn av force majeure, sikkerhetshensyn fra arrangørens side, offentlige reguleringer, streik eller usikre vær- og naturforhold, forbeholder arrangøren seg retten til å avlyse eller avkorte aktivitetene på kort varsel. Innbetalte gebyrer vil bli returnert med fradrag for utførte tjenester, eventuelle utlegg og ekspedisjonsgebyr. Vi gjør oppmerksom på at det er i alles interesse at aktiviteten gjennomføres uten fare. Alle avgjørelser som tas av aktivitetslederne er endelige. Arrangøren forbeholder seg uttrykkelig retten til å endre programmet. Arrangøren vil tilstrebe en likeverdig erstatningstjeneste.

7. Vilkår for deltakelse, deltakerens forpliktelser

God helse er nødvendig for å kunne delta i alle aktiviteter. Deltakerne er forpliktet til å informere arrangøren om eventuelle helseproblemer.

Deltakerne må ikke under noen omstendigheter delta i aktivitetene under påvirkning av alkohol, narkotika, psykofarmaka eller lignende stoffer. Deltakerne er forpliktet til å oppfylle vilkårene for deltakelse og forplikter seg til å følge instruksjonene fra arrangøren, guidene, aktivitetslederen, sjåførene eller frontpersonalet nøye.

Hvis deltakervilkårene ikke oppfylles eller instruksjonene ikke følges, forbeholder arrangøren seg retten til å forby deltakelse.

8. Reiseforsikring

I tråd med vår forpliktelse til å sikre en sømløs reiseopplevelse, anbefaler vi på det sterkeste at du tegner en reiseforsikring i hjemlandet ditt som dekker kostnadene dine dersom du må avbestille reisen på kort varsel. Denne formen for reiseforsikring er rimelig og dekker ofte også en rekke andre risikoer. Reiseforsikring er et klokt valg for globale reiser og opplevelsesreiser, og betydningen av en slik forsikring er blitt enda viktigere med den globale varmen, plutselige værforandringer og den siste pandemien.

Arrangøren forsikrer ikke deltakerne. Alle som besøker Norge har rett til gratis helsehjelp i tilfelle en ulykke skulle inntreffe.

9. Aksept av risiko

Du erkjenner at opplevelsesreiser og de produkter og tjenester som tilbys av Arrangøren kan innebære en betydelig risiko for din helse og sikkerhet. Ved å reise med arrangøren erkjenner du at du har vurdert enhver potensiell risiko for helse og sikkerhet. Du påtar deg herved ansvaret for alle slike risikoer og frigjør turoperatøren fra alle krav og søksmål som oppstår som følge av tap, skader eller skader eller dødsfall som følge av risikoer som er forbundet med reiser, inkludert spesielt opplevelsesreiser, besøk til utenlandske destinasjoner og deltakelse i eventyrlige aktiviteter som de som er inkludert i turens reiseruter eller på annen måte tilbys av turoperatøren. Turoperatøren krever at du bekrefter at du påtar deg dette ansvaret ved å fylle ut deltakerfraskrivelsen (fraskrivelsen) før avreise på turen. Fraskrivelsen er tilgjengelig på http://www.outdoornorway.com/waiverr

Du erkjenner at graden og arten av personlig risiko som er involvert, avhenger av produktene eller tjenestene som er bestilt og stedet (stedene) der et produkt eller en tjeneste opererer, og at det kan være en betydelig grad av personlig risiko involvert i å delta, spesielt å delta i fysiske aktiviteter, reise til avsidesliggende steder, transport med vannscooter, deltakelse i ekstremsport eller andre høyrisikoaktiviteter, eller reise til land med infrastruktur under utvikling. Du erkjenner at du har vurdert de potensielle risikoene, farene og utfordringene og dine egne personlige evner og behov, og du påtar deg uttrykkelig risikoen forbundet med å reise under slike forhold.

Du må strengt overholde alle gjeldende lover og forskrifter. Hvis du ikke gjør dette eller deltar i ulovlige aktiviteter, kan det føre til umiddelbar avslutning av reisearrangementet på din bekostning, uten noe ansvar fra turoperatørens side. Ingen refusjon vil bli gitt for ubrukte tjenester eller kostnader som påløper på grunn av avslutningen av reisearrangementene dine.

10. force majeure

Turoperatøren er ikke ansvarlig for tap, skade, forsinkelse eller manglende oppfyllelse av plikter hvis det skyldes faktorer utenfor deres kontroll, betegnet som "Force Majeure". Slike faktorer inkluderer, men er ikke begrenset til, naturkatastrofer, krig, mekaniske sammenbrudd, terrorisme, sivile uroligheter, myndighetsinnblanding, arbeidsvansker, ekstremvær, betydelig helserisiko (f.eks. Covid-19), eller enhver annen årsak utenfor arrangørens eller tredjepartsleverandørens rimelige kontroll, enten det er forutsigbart eller ikke, som ville gjøre det farlig eller ikke levedyktig for en tur å starte eller fortsette, og som hver for seg og samlet utgjør Force Majeure.

11. BILDER OG MARKEDSFØRING

Du samtykker i at andre deltakere, Arrangøren eller dennes representanter kan ta bilder, fotografier eller videoer som kan inneholde eller vise deg mens du deltar på en Tur. Du samtykker i at slike bilder kan bli tatt og gir en evigvarende, royaltyfri, verdensomspennende, ugjenkallelig lisens til turoperatøren, dens kontraktører, underkontraktører og oppdragstakere, til å reprodusere for ethvert formål (inkludert markedsføring, kampanjer og opprettelse av reklamemateriell av eller med underlisensierte), i ethvert medium, uansett om det er kjent i dag eller i fremtiden, uten noen ytterligere forpliktelse eller kompensasjon som skal betales til deg.

12. Retningslinjer for personvern

Arrangøren må samle inn dine personopplysninger for å kunne levere turen og eventuelle bestilte produkter eller tjenester. Arrangøren samler inn, bruker og avslører bare den informasjonen som med rimelighet kreves for å gjøre det mulig for Arrangøren og dens tredjepartsleverandører å levere den aktuelle turen, produktene og/eller tjenestene du har bedt om, som beskrevet i Arrangørens personvernerklæring, som du når som helst kan få tilgang til på http://www.outdoornorway.com/gdpr-privacy-policy og som uttrykkelig er innlemmet i disse vilkårene. Ved å sende inn personlig informasjon til Arrangøren, indikerer du at du godtar Arrangørens personvernerklæring.

13. UAVHENGIGHET

Hvis en bestemmelse i disse Vilkårene er så vid at den ikke kan håndheves, skal en slik bestemmelse tolkes slik at den kun er så vid at den kan håndheves. Dersom en bestemmelse i disse vilkårene er ugyldig eller ikke kan håndheves, vil det ikke på noen måte påvirke gyldigheten eller håndhevbarheten av andre bestemmelser.

14. Ankesaker

Dersom aktiviteten fører til klager eller erstatningskrav, skal disse umiddelbart meddeles skriftlig til aktivitetslederen (dvs. aktivitetsleverandøren), og disse skal bekreftes skriftlig av ansvarlig leder. Aktivitetslederen har imidlertid ikke rett til å erkjenne krav, og en bekreftelse skal derfor ikke ha virkning som en erkjennelse av at noe galt er begått. Aktivitetslederen (dvs. aktivitetstilbyderen) vil gjøre sitt ytterste for å avhjelpe situasjonen, innenfor rammene av programmet og de mulighetene som finnes. Dersom forholdet ikke eller ikke i tilstrekkelig grad blir avhjulpet, eller deltakeren ønsker å fremme erstatningskrav, må disse være arrangøren i hende innen fire uker etter at aktiviteten er kontraktsmessig avsluttet hos bookingbyrået. Deltakerens klage skal ledsages av bekreftelse fra aktivitetstilbyderen/aktivitetslederen og eventuelle andre relevante bevis. Ved forsinket reklamasjon eller reklamasjon med mangler under aktiviteten eller ved forsinket innsending av reklamasjon til bookingbyrået, vil alle reklamasjoner bli ansett som ugyldige.

15. Generelt ansvar

Erstatningskrav mot arrangøren eller medhjelperne er utelukket så langt skaden ikke er forårsaket av uaktsomhet eller forsett. Arrangøren har rett til å ha medhjelpere eller til å engasjere tredjemann til å utføre verdsatte tjenester. Dersom arrangøren rettmessig overlater gjennomføringen av aktiviteten til en tredjepart, er arrangøren ikke ansvarlig for tredjepartens handlinger eller forsømmelser under gjennomføringen av aktiviteten. Arrangøren er særlig ikke ansvarlig for skader som skyldes handlinger eller forsømmelser fra aktivitetslederens side, dersom dette ikke faller inn under hans/hennes kontraktsfestede ansvar; som følge av handlinger fra tredjepart, andre deltakere, deltakeren selv (særlig under punkt 1), naturkatastrofer, naturhendelser, offentlige forskrifter etc. eller skader som skyldes forsinket retur til aktivitetens startsted. Dersom deltakeren ikke følger instruksjonene fra arrangøren, aktivitetslederen osv. faller alt ansvar fra arrangørens side bort.

16. Gjeldende lov og jurisdiksjonsområde

Norsk rett, med unntak av internasjonale avtaler, gjelder eksklusivt for avtaleforholdet. Partene er enige om at eksklusivt verneting er Voss. Arrangøren har imidlertid rett til å fremme krav ved kundens hjemsted dersom deltakerne opptrer på en utilbørlig måte.

Dersom en eller flere bestemmelser i disse generelle forretningsbetingelsene skulle være ugyldige og/eller ufullstendige, skal den bestemmelsen som kommer nærmest lovens regel, erstatte den ugyldige og/eller ufullstendige bestemmelsen. Dersom en av klausulene er ugyldig og/eller ufullstendig, påvirkes ikke de øvrige klausulenes effektivitet.

17. Betalinger meddebet- og kredittkort

Kortbetalinger er svært trygge og samles inn av Fareharbor, som fungerer som en autorisert reservasjons- og bookingplattform for Outdoor Norway AS. Deretter bruker Fareharbor Stripe, og det vil vises som OUTDOOR NORWAY på kreditt-/debetkortutskriften din.

For private avganger, skreddersydde turer eller arrangementer med forhåndsavtale vil vi sende en betalingslenke via Stripe, med direkte forbindelse til Outdoor Norway Stripe-konto.

Alle disse er PCI-kompatible og drives av en pålitelig prosessor.

OPPDATERT MARS 2024