Gå tilbake opp

Fraskrivelsesskjema

For Outdoor Norway AS.

AVTALE OM DELTAKELSE OG/ELLER LEIE AV UTSTYR, ANSVARSFRASKRIVELSE OG FOTOFRIGJØRINGSSKJEMA

(Nedenfor finner du en kopi avfraskrivelsesskjemaet som alle deltakere eller foresatte må signere før aktiviteten. Etter at du har kjøpt din tur, flerdagstur, kombinasjonstur, leie, vil bestillingen din bli bekreftet med en automatisk e-post og på denne e-posten vil det være en lenke for deg å signere fraskrivelsesskjemaet og den samme e-posten kan du dele med gruppedeltakerne dine).

Denne avtalen om deltakelse og/eller leie er inngått mellom Outdoor Norway AS og Deltakeren og/eller Leietakeren. Denne avtalen utgjør en ansvarsfraskrivelse og ansvarsfraskrivelse. Vennligst les og forstå dette dokumentet før du signerer. Ved å signere dette dokumentet påtar du deg risiko og fraskriver deg juridiske rettigheter, inkludert krav for uaktsomhet. Manglende overholdelse av avtalen nedenfor kan føre til kostnader for tap eller skade, personlig eller på annen måte.

Jeg, Deltakeren og/eller Leietakeren, erkjenner herved at jeg deltar i en aktivitet der Outdoor Norway AS, eller et av dets datterselskaper (individuelt og kollektivt), leverer utstyr og tjenester som krever fysisk trening. De nevnte tjenestene, utstyret og den fysiske treningen inkluderer, uten begrensning, aktiviteter og utstyr for terrengsykling, landeveissykling, kajakkpadling, elvepadling, fotturer, fjordpadling, elvepadling, rafting, skiturer i terrenget, trugeturer og private guidede turer (alt for øvrig omtalt som "Aktiviteten").

Jeg, Deltakeren og/eller Leietakeren, erkjenner herved at jeg deltar i en aktivitet som Outdoor Norway AS, eller et av dets datterselskaper (individuelt og kollektivt), leier ut utstyr til, og som krever fysisk trening. Det nevnte leieutstyret inkluderer, uten begrensning, sykler (terrengsykler, landeveissykler, elektriske sykler og BMX-sykler), kajakker, padlebrett, kanoer, flåter, ski og truger (alt ellers referert til som "Leieutstyret"). Jeg er innforstått med at personlig flyteutstyr er tilgjengelig og skal brukes under bruk av padlebrett, kajakk, kano og flåte. Jeg er innforstått med at hjelm er tilgjengelig og påkrevd ved bruk av sykkel (terrengsykkel, landeveissykkel, elsykkel og BMX-sykkel) og ved elveaktiviteter.

Jeg samtykker i å følge instruksjonene fra Outdoor Norway AS guider, arrangører, direktører, representanter, agenter og/eller ledere (alle ellers referert til som "Outdoor Norway AS parter") angående min evne til å delta i Aktiviteten på en trygg måte, og/eller bruke Leieutstyret. Jeg forstår og erkjenner imidlertid fullt ut at ingen grad av aktsomhet, forsiktighet, instruksjon eller ekspertise vedrørende Aktiviteten eller Leieutstyret helt kan eliminere alle risikoer, uavhengig av om jeg følger Outdoor Norway AS partenes instruksjoner, forholdsregler og anbefalinger.

Jeg bekrefter at jeg er ved god helse og i god fysisk form, og at jeg ikke lider av noen funksjonshemming som vil hindre meg i å delta i Aktiviteten og/eller bruke Leieutstyret. Jeg er fullt innforstått med at min deltakelse i Aktiviteten og/eller bruk av Utleieutstyret kan medføre visse skader, sykdom, varige mén, lammelser eller dødsfall. Jeg erkjenner og samtykker også i at min deltakelse i Aktiviteten og/eller bruk av Utleieutstyret kan avsluttes umiddelbart dersom noen av Outdoor Norway AS-partene, etter eget skjønn, mener at jeg ikke er i stand til å gjennomføre Aktiviteten og/eller bruke Utleieutstyret på riktig måte, uansett årsak, eller at jeg er påvirket av alkohol eller narkotika.

Jeg samtykker i å bære all risiko og ansvar for all skade, tap eller tyveri av Leieutstyret eller utstyr som brukes under Aktiviteten, eller deler av dette, inkludert, men ikke begrenset til hærverk eller tyveri, og skal betale Outdoor Norway AS den fulle kostnaden for reparasjon eller erstatning. Jeg samtykker også til å returnere alt Leieutstyret i samme stand som det ble mottatt, og til å bruke alt Leieutstyret kun til det formålet det er beregnet for. Hvis det er aktuelt, vil minimumskostnader for overdrevne reparasjoner, arbeid og/eller rengjøring bli belastet Deltakeren og/eller Leietakeren.

Jeg samtykker i å frigjøre, frikjenne, holde skadesløs, forsvare og holde skadesløs Outdoor Norway AS og dets eiere, agenter, ledere og ansatte fra ethvert krav, søksmål eller tap for personskade, skade på eiendom, uforskyldt død, tap av tjenester eller annet som kan oppstå som følge av min deltakelse i Aktiviteten og/eller under bruk av Leieutstyret. Ved å signere dette dokumentet erkjenner jeg at jeg fraskriver meg ethvert krav eller søksmål som kan oppstå på nåværende tidspunkt, eller i fremtiden, på grunn av uaktsomme handlinger, unnlatelser eller annen oppførsel fra alle parter i Outdoor Norway AS.

Jeg erkjenner og gir tillatelse til at alle parter i Outdoor Norway AS, inkludert rettighetshavere og etterfølgere, har rett til å bruke mitt bilde i alle former, inkludert sammensatte eller modifiserte representasjoner for alle formål, inkludert reklame, handel eller andre kommersielle formål over hele verden og til evig tid. Jeg fraskriver meg retten til å inspisere eller godkjenne versjoner av bildet mitt som brukes til publisering, eller den skriftlige kopien som kan bli brukt i forbindelse med bildene.

Jeg har lest og forstått det ovennevnte. Jeg godtar vilkårene og betingelsene som er angitt.

Foreldre eller verge(r) må signere for alle mindreårige (under 18 år) som deltar, og samtykke i at de og den mindreårige er underlagt alle vilkårene i dette dokumentet, som beskrevet ovenfor.
Ved å signere nedenfor samtykker foreldrene eller den rettsoppnevnte vergen i at de også er underlagt alle vilkårene i dette dokumentet, som beskrevet ovenfor.

OPPDATERT FEBRUAR 2024