Gå tilbake opp

Ansvarlig reisevirksomhet

For å både oppleve og bevare naturen for generasjoner

I hjertet av vårt etos ligger en forpliktelse til å reise på en ansvarlig måte, slik at din utforskning av den fantastiske fjordregionen skjer i harmoni med naturen. Vårt engasjement for bærekraft er mer enn bare moteord; det er vevd inn i hver eneste Outdoor Norway-opplevelse.

Oppdag skjønnheten i miljøvennlig utforskning når turene våre, som er strategisk basert i nærheten av hovedkvarteret vårt, minimerer transportpåvirkningen. Med fokus på å redusere karbonavtrykket vårt, kjemper vi for mantraet "Leave No Trace" i de uberørte landskapene vi krysser. Vi er også opptatt av å støtte lokalsamfunnene, fremme kulturbevaring og verne om dyrelivet.

Bli med oss på en reise som gir gjenklang hos økokrigeren i deg! Våre miljøbevisste eventyr er et uttrykk for forandringens ånd. La oss skape en vei mot bærekraftige reiser, der hvert skritt har en positiv innvirkning på miljøet og fremtidige generasjoner. Sammen kan vi utforske på en ansvarlig måte og etterlate fjordregionen enda mer fantastisk for dem som følger i våre fotspor.